Perspektywy dla branży kamieniarskiej na świecie w 2019 roku

    Jesteś tutaj
  • Strona główna
  • Perspektywy dla branży kamieniarskiej na świecie w 2019 roku

Perspektywy dla branży kamieniarskiej na świecie w 2019 roku

21 stycznia 2019

„Nowy rok niesie nowe nadzieje, nowe oczekiwania, często nowe cele i nową determinację. Główne pytanie stawiane przez przedsiębiorcę brzmi: jakie są perspektywy dla mojej działalności w tym roku?”

Poniżej znajduje się próba przybliżenia niektórych czynników/możliwości rozwoju, które wpłyną na spółki zajmujące się kamieniem naturalnym z perspektywy globalnej i które powinny być szczególnie bacznie śledzone przez wielu przedsiębiorców branży kamieniarskiej w 2019 r., aby mogli odpowiedzieć sobie na powyższe pytanie. Oczywiście, każdy rynek lokalny posiada własne cechy charakterystyczne, idiosynkrazje, preferencje, trendy, środowisko konkurencyjne – wszystkie te czynniki mogą być o wiele bardziej ważne niż wyniki danej spółki. Ponadto, niewątpliwie każda spółka jest światem sama w sobie, dlatego uogólnianie ma swoje granice.

Stare założenia są nieważne

Normalnie słuszne wydawałoby się skupić najpierw na trendach makroekonomicznych. Jeśli gospodarka kraju ma się nieźle, można przyjąć, że również działalność związana z budową i renowacją ożywi się w danym kraju, bez względu na to, czy będzie to rynek rozwinięty, czy wschodzący. Spółki kamieniarskie w takim kraju skorzystają również w dobroczynnym środowisku. Było to bardzo podstawowym i bezpiecznym założeniem w ciągu ostatnich czterech dekad.

Jednakże, szczególnie w ciągu ostatnich pięciu lat poluźniło się bardzo silne powiązanie istniejące pomiędzy dynamiką gospodarczą a rynkiem, odzwierciedlone w większym lub mniejszym popycie na kamień naturalny. Powodem tego jest wzrost popularności kwarcu w wielu ważnych rynkach wraz z pojawieniem się nowego sposobu wytwarzania ceramiki wynikającego z technologicznej innowacji. Osłabienie połączenia pomiędzy wzrostem gospodarczym a popytem na kamień powinno być traktowane jako ostrzeżenie dla branży kamienia naturalnego, iż miała miejsce bardziej zasadnicza zmiana w dynamice konkurencyjnej. Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, branża kamienia naturalnego – konserwatywna, zorientowana na własne cele, niemalże „narcystyczna” – zdecydowała się zignorować te znaki. Większość przedsiębiorców przyjęło postawę „poczekamy, zobaczymy”.

Połączenie to zostało całkowicie zerwane w ciągu 2018 r. W ostatnim roku gospodarka światowa rozwijała się w bardzo zdrowym tempie w większości głównych rynków (w gronie ponad stu pięćdziesięciu krajów zawsze znajdą się kraje w stanie kryzysu). Jednakże pomimo ogólnego silnego światowego wzrostu gospodarczego, na całym świecie spółki z branży kamienia naturalnego borykały się z problemami, a wiele z nich z trudem się utrzymała. Rzeczywista produkcja kamienia naturalnego była o wiele mniej porównywalna do zainstalowanej mocy produkcyjnej w 2018 r.

YouTube
Pinterest
Instagram
Call Now Button